Tuinplanten bemesten

Om te bepalen hoeveel meststof je moet gebruiken, zal je eerst een aantal zaken duidelijk moeten hebben:

  • Welke planten wil ik voorzien van bemesting?
  • In welke bodemsoort staat mijn beplanting?
  • Wat komen mijn planten tekort?

Normaal gesproken staat er op de verpakking aangegeven hoeveel bemesting er nodig is, maar dit is gebaseerd op een doorsnee ondergrond met doorsnee beplanting. Het antwoord op deze drie vragen geeft aan of er misschien moet worden afgeweken van de doorsnee hoeveelheden. Zo moet er in zandgrond bijvoorbeeld meer worden gestrooid, omdat de structuur van de grond erg los is. Veel meststoffen zullen wegvloeien zonder de plant ooit te bereiken. In tegenstelling tot kleigrond, wat veel beter water en voedingsstoffen vasthoudt.

Welke meststof is goed voor mijn beplanting?

Er is een grof onderscheid te maken tussen drie soorten bodemverbeteraars/meststoffen.

Kunstmest.

Hier gaat beplanting erg goed van groeien, maar dit is uiteindelijk belastend voor het milieu. Kunstmest komt zeer snel ter beschikking voor de plant, maar is maar kort werkzaam. Er zal veelvuldig gestrooid moeten worden, 12-10-18 is bijvoorbeeld in circa 6 weken uitgewerkt.

1. Allereerst is er het risico van overbemesting. De mineralen worden in afgepaste hoeveelheden afgegeven, maar deze verschillen per plant. In het geval van organische meststoffen, zoals compost, worden deze mineralen gedoseerd afgegeven. Hierdoor is er geen sprake van overbemesting. In het geval van overbemesting spoelen er dus een boel mineralen weg. Deze spoelen uit naar het grondwater en oppervlaktewater dat vervuild raakt.

2. Dit ‘verrijkte’ oppervlaktewater vervuilen en verzuren ons water, maar het is daarnaast ook nog een bedreiging voor veel ecosystemen. De stikstof die in het water zit is prettig voor grassoorten, maar hierdoor verdrijven ze wel andere zeldzame planten uit natuurgebieden. De biodiversiteit krijgt hierdoor een knauw.

3. Er is een dreigend tekort van fosfaat op het moment. Zodanig dat er zorgvuldig mee om moet worden gesprongen. Met het toedienen van kunstmest is daar geen sprake van. Immers, bij het toedienen fosfaat in een ‘arme’ bodem, vindt er amper binding plaats en spoelt het gemakkelijk weer weg. En aangezien het haast niet rendabel terug te winnen is, kunnen we er beter voor kiezen organische meststoffen te gebruiken. Dit is een natuurlijke bron van fosfaat.

4. Een teveel aan kunstmest zorgt voor onnatuurlijke groei van beplanting. Wanneer er bijvoorbeeld te veel stikstof wordt toegediend, wordt er heel veel bladmassa geproduceerd. Met als gevolg dat een droge periode behoorlijk zijn weerslag heeft op de plant. Er wordt namelijk wel water verdampt via de bladeren, maar de wortels ondergronds kunnen niet voldoende water aanvoeren om hierin te voorzien.

5. Kunstmest zorgt voor een verstoord bodemleven. Een gezonde, vruchtbare bodem heeft een rijk bodemleven. Dat houdt niet op bij voldoende mineralen en sporen. Hier horen ook allerlei bacteriën en schimmels bij, welke mineralen in voedingsstoffen omzetten die een plant vervolgens weer kan opnemen. Daarnaast zorgen andere organismen, zoals bijvoorbeeld wormen, voor een luchtige bodem waardoor bijvoorbeeld compost ook dieper kan reiken tot de dieper gelegen wortels.

Compost.

Dit is de meest milieuvriendelijke keuze. Het ontstaat namelijk door de vertering van plantaardig materiaal. Er zitten dus nuttige bacteriën in, welke het bodemleven in stand houden. En het is beter bestand tegen ziektes die je in het bodemleven aantreft.

Het werkt het beste als je het door de bovenste grondlaag mengt. Het bodemleven wordt zo gestimuleerd en de grond wordt hierdoor losser. Gevolg hiervan is dat de plantenwortels de voedingsstoffen beter kunnen opnemen. Planten die een spreekwoordelijk duwtje in de rug nodig hebben, kunnen goed compostwater gebruiken. Dit maak je door de hoeveelheid compost te mengen met eenzelfde hoeveelheid water. Dit kun je strooien over de bodem waar de planten in staan. 

Dierlijke mest.

Deze bodemverbeteraar is normaal gesproken redelijk neutraal. In hoeverre dit het milieu belast, hangt vooral af van de soort veehouderij waar het vandaan komt. Deze bodemverbeteraar verbetert de bodemstructuur en bevat wat meer voedingsstoffen dan compost.

Organische meststoffen zijn de beste meststoffen om te gebruiken. Ze zijn tegenwoordig in korrelvorm te verkrijgen. Deze meststoffen pas je 2 keer per jaar toe, in het vroege voorjaar en later in de zomer nog een keer. Bij een goede dosering is het gehele jaar voldoende voeding in de bodem aanwezig voor de planten en het gazon. De natuur doet het verdere werk en zorgt ervoor dat de meststoffen op de juiste tijd voor de planten aanwezig zijn.

Welke voedingsstoffen heeft mijn plant nodig?

Een gezonde bodem is altijd een combinatie van meerdere voedingsstoffen. Maar soms is de bodem uit balans en heeft het eenmalig meer behoefte aan een specifieke voedingsstof. Dit kun je laten onderzoeken door een complete bodemanalyse te laten doen. Je kunt ook kijken naar het resultaat van de beplanting.

  • Hebben de bladeren een bruine rand of slaan ze wat geel uit? Grote kans dat er een tekort aan kalium is. Hiervoor kun je Vinassekali gebruiken.
  • Ontwikkelen de vruchten zich slecht en sterven de bladeren op willekeurige plaatsen af? Dan is er een tekort aan fosfaat. Gebruik dan Beendermeel.
  • Een kleiner en lichter blad qua kleur wijst op een tekort aan stikstof. Dit is nodig voor de bladgroei en kan worden verholpen door het gebruik van Bloedmeel.

Beplanting kopen in Friesland

Bent u benieuwd naar het assortiment van GreenSales Balk? U kunt langs komen bij ons op het terrein en ter plaatse besluiten welke beplanting u zou willen hebben. Het terrein is in totaal ongeveer 40.000 vierkante meter groot, één grote inspiratiebron. Ons groencentrum beslaat ongeveer 6.000 vierkante meter, de rest van de ruimte gebruiken wij als kwekerij. Op het hele terrein kunnen we u voorzien van informatie en advies over de beplanting waar u naar op zoek bent. 

GreenSales Balk is gevestigd aan Tsjerkepaed 2, 8571 RS in Harich (Friesland). Omliggend liggen dorpen als Emmeloord, Lemmer, Sloten, Sint Nicolaasga, Workum, Makkum, Joure, Heerenveen, Sneek en Bolsward.

 

Neem contact op